1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
599 o
При самовывозе: 509 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
435 гр
299 o
При самовывозе: 254 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
259 o
При самовывозе: 220 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
270 гр
299 o
При самовывозе: 254 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
290 гр
349 o
При самовывозе: 297 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
340 гр
299 o
При самовывозе: 254 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
269 o
При самовывозе: 229 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
310 гр
279 o
При самовывозе: 237 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
280 гр
299 o
При самовывозе: 254 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
215 гр
159 o
При самовывозе: 135 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
325 гр
299 o
При самовывозе: 254 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
215 гр
149 o
При самовывозе: 127 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
339 o
При самовывозе: 288 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
320 гр
249 o
При самовывозе: 212 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
315 гр
439 o
При самовывозе: 373 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
160 гр
239 o
При самовывозе: 203 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
335 гр
339 o
При самовывозе: 288 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
180 гр
199 o
При самовывозе: 169 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
290 гр
399 o
При самовывозе: 339 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
400 гр
399 o
При самовывозе: 339 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
349 o
При самовывозе: 297 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
160 гр
239 o
При самовывозе: 203 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
355 гр
349 o
При самовывозе: 297 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
280 гр
349 o
При самовывозе: 297 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
290 гр
499 o
При самовывозе: 424 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
350 гр
399 o
При самовывозе: 339 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
280 гр
499 o
При самовывозе: 424 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
339 o
При самовывозе: 288 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
305 гр
339 o
При самовывозе: 288 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
250 гр
399 o
При самовывозе: 339 o
1 Васаби
+1 Имбирь
+1 Соевый соус
300 гр
449 o
При самовывозе: 382 o
19 o
При самовывозе: 16 o
19 o
При самовывозе: 16 o
19 o
При самовывозе: 16 o